Pistolet wysokociśnieniowy Easy Wash 365 +

  • Wydajność: 45 l/min
  • Temp. Max: 150 º C
  • Ciś. Max: 310 bar
  • Wej. (wąż) 3/8” wew.
  • Wyj. (lanca) 1/4” wew.
  • Kod:
    - standard (letni) - 202600518
    - stały obieg (zimowy) - 202600538