Pistolet wysokociśnieniowy ST1500

  • Wydajność: 45 l/min
  • Temp. Max: 150 º C
  • Ciś. Max: 275 bar
  • Wej. (wąż) 3/8” wew.
  • Wyj. (lanca) 1/4” wew.
  • Kod: 201500580
  • Ten sam produkt ze złączką obrotową - 201500581